Η ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΤΩΝ ΕΠΙΜΗΚΩΝ ΚΡΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ICA ΣΤΟ ΠΕΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

Η Paracas είναι μια χερσόνησος που βρίσκεται στην έρημο στην επαρχία Pisco στην περιοχή Ica, στη νότια ακτή του Περού. Βρισκόταν εδώ ο Περουβιανός αρχαιολόγος, Julio Tello, όπου έκανε μια καταπληκτική ανακάλυψη το 1928, ένα τεράστιο και πολύπλοκο νεκροταφείο που περιέχει τάφους γεμάτους από λείψανα ατόμων με τα μεγαλύτερα επιμήκη κρανία που βρέθηκαν σε όλο τον κόσμο. Αυτά έχουν γίνει γνωστά ως «κρανία Paracas». Στο σύνολο, ο Tello βρήκε περισσότερα από 300 επιμήκη κρανία, τα οποία πιστεύεται ότι χρονολογούνται περίπου 3.000 ετών. Μια ανάλυση DNA έχει διεξαχθεί σε ένα από τα κρανία και ο ειδικός Brien Foerster έχει κυκλοφορήσει κάποιες προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με τα αινιγματικά αυτά κρανία. Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες περιπτώσεις επιμήκη κρανίων είναι το αποτέλεσμα της κρανιακής παραμόρφωσης, επιπεδοποίηση στο κεφάλι, στην οποία το κρανίο παραμορφώνεται σκόπιμα με την εφαρμογή της δύναμης κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης περιόδου του χρόνου.

Συνήθως επιτυγχάνεται δια συνδέσεως της κεφαλής μεταξύ δύο κομματιών ξύλου ή τη δέσμευση σε ύφασμα. Ωστόσο, ενώ η κρανιακή παραμόρφωση αλλάζει το σχήμα του κρανίου, δεν μεταβάλλει τον όγκο του, το βάρος, ή άλλα χαρακτηριστικά που είναι χαρακτηριστικά ενός κανονικού ανθρώπινου κρανίου. Τα κρανία Paracas, όμως, είναι διαφορετικά.

Ο κρανιακός όγκος είναι μέχρι 25 τοις εκατό μεγαλύτερος και 60 τοις εκατό βαρύτερος από τα συμβατικά ανθρώπινα κρανία.
Πηγή