Η Γη σε αναμονή ισχυρής μαγνητικής καταιγίδας

Επιστήμονες της ΝΑΣΑ κατέγραψαν μία στεφανιαία εκτίναξης μάζας στον Ήλιο. Αυτήν την ώρα προς τη Γη κινείται μία ροή ηλιακού πλάσματος με ταχύτητα περίπου 930 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Οι μετρήσεις της ταχύτητας των σωματιδίων επέτρεψαν στους επιστήμονες να προβλέψουν την πιθανή ημερομηνία έναρξης της μαγνητικής καταιγίδας στη Γη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, οι μαγνητικές διαταραχές θα ξεκινήσουν στις 22 Αυγούστου. Παρά το μέγεθος του νέφους που έρχεται, οι επιστήμονες λένε ότι το πιθανότερο είναι, ότι δεν θα προκαλέσει δυσλειτουργία στους τεχνητούς δορυφόρους, ραδιοεπικοινωνίας και των συστημάτων GPS. Ωστόσο, όσοι έχουν ευαισθησία στις μετεωρολογικές αλλαγές, θα πρέπει να προσέχουν αυτές τις μέρες.