Η παλάμη θα αντικαταστήσει την τραπεζική κάρτα

Η ιαπωνική εταιρεία Fujitsu Ltd. έχει αναπτύξει μια τεχνολογία ταυτοποίησης του ατόμου, με βάση τη διάταξη των αιμοφόρων αγγείων της παλάμης του. Οι ειδικοί κατάφεραν να αναπαραστήσουν το πρότυπο των αγγείων, σκαναρισμένο με τη βοήθεια υπέρυθρης συσκευής, σε μοναδικό κώδικα 2048 bit. Η πιθανόητα σφάλματος της συγκεκριμένης μεθόδου ταυτοποίησης είναι 1/100000. Η Fujitsu Ltd. προγραμματίζει να βγάλει αυτή την τεχνολογία στην αγορά μέχρι το 2015.


Η εταιρεία υπολογίζει ότι η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε αγορές αγαθών χωρίς μετρητά, στην πιστοποίηση μέσω διαδικτύου και αλλού.