Τηλεόραση: Η Εικόνα της Αμαρτίας (Ντοκιμαντέρ)

Ποιες είναι οι συνέπειες μιας συσκευής η οποία έχει δημιουργηθεί για τον αποκλειστικό σκοπό της λεγόμενης ψυχαγωγίας... Πολλοί χρησιμοποιούν αυθαίρετα τη συσκευή με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχουν τεράστιες φυσιολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. Το ντοκιμαντέρ αυτό δείχνει πώς τα παιδιά και οι ενήλικες χειραγωγούνται από τον τηλεοπτικό προγραμματισμό.


ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΕΡΕΥΝΑ!!

Πηγή