Αρχίσαμε τις επισκεψουλες; Έχουμε κάτι μπροστά μας; Χρειάζεται επίβλεψη η επέμβαση; (Βίντεο)

Αρχίσαμε τις επισκεψουλες; Έχουμε κάτι μπροστά μας; Χρειάζεται επίβλεψη η επέμβαση;

Πηγή