ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 7-6-2014 - ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ (ΕΚΠΟΜΠΗ)

Ο ΟΦΙΣ ΠΟΥ ΦΡΟΥΡΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ.

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ.

Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΔΙΦΥΗΣ ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΚΡΟΠΑΣ.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΣ ΘΕΟΣ ΒΡΙΑΡΕΟΣ.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΘΡΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΦΙΔΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ ΠΗΛΙΟΥ.

Η ΟΦΙΟΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ.